CONCEPTE AUTOCONSUM

Consumir l’energia generada a través de plaques solars. Durant el dia es genera i consumeix a 0€ i de nit es consumeix de la xarxa elèctrica. També es pot instal·lar bateries de liti i així consumir el mínim possible de la xarxa elèctrica.

(És important no donar-se de baixa de la companyia elèctrica; s’hauria de substituir/reforçar amb un grup electrogen. Electrotric Solar farà un estudi per si és possible rebaixar la contractació de potència elèctrica).

La instal·lació es pot fer de tres maneres: 1-Injecció zero a la xarxa elèctrica 2- Sobrant generat  injectar a xarxa elèctrica  3- Sobrant Generat es pugui repartir entre un col·lectiu de veïns pel seu propi autoconsum, Màxim 500 metres de distancia.

Segons el nou decret llei d’abril/ maig 2019, l’excés de corrent injectada a la xarxa elèctrica la comercialitzadora elèctrica la comprarà  a un preu molt inferior al preu de venda actual.

EMPRESES

La instal·lació de Kits d’Autoconsum Solar en empresa depèn del tipus d’empresa i la seva activitat professional. No és el mateix una empresa amb 1, 2 o 3 torns de treball, un comerç, una tenda, un magatzem o una fàbrica amb una maquinaria de consum les 24h ininterrompudes. Per tant, és important fer una visita prèvia per tal de recopilar la màxima informació possible i així poder presentar un estudi/pressupost adequat.

klsjdajsdhaksjdhasj

OPCIONALMENT

Gestionar, controlar i monitoritzar la generació d’energia solar assessorant també els equips necessaris per poder tenir la màxima informació i poder actuar amb conseqüència.

Generar llum amb Kits Autoconsum Solar i consumir-la a l´instant i/o també emmagatzemar-la amb bateries de liti. Requereix alguns canvis per part del client per tal de poder consumir el màxim d´energia en hores de sol.

Instal·lar carregadors elèctrics pels cotxes de l´empresa i/o treballadors.

GENERAR LLUM AMB KITS AUTOCONSUM SOLAR I CONSUMIR-LA A L´INSTANT I/O TAMBÉ EMMAGATZEMAR-LA AMB BATERIES DE LITI. REQUEREIX ALGUNS CANVIS PER PART DEL CLIENT PER TAL DE PODER CONSUMIR EL MÀXIM D´ENERGIA EN HORES DE SOL

SOL·LICITUD DE PRESSUPOST

Si voleu més informació envieu-nos a un correu electrònic a info@electrotricsolar.cat i contestarem a la màxima brevetat

**Execució de projectes exclusivament a Catalunya

Autoritzo el tractament de les meves dades personals a “Electrotric, Automatismes Industrials SLU amb NIF B-64775851”
amb renom (ELECTROTRIC SOLAR). La finalitat es per poder assessorar, facturar i donar servei de manteniment de les Instal•lació Sol•licitada com informar de novetats.
En compliment del establert en l´article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ELECTROTRIC SOLAR l´ informa de que les dades personals facilitades a ELECTROTRIC SOLAR pel usuari, sigui a través del lloc Web o de qualsevol altre manera, quedarà incorporat a un fitxer propietat de ELECTROTRIC SOLAR, qui garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades. En cas de voler donar se de baixa adreçar-se a la següent correu electrònic . electrotric@electrotric.com