CONCEPTE AUTOCONSUM

Consumir l’energia generada a través de plaques solars. Durant el dia es genera i consumeix a 0€ i de nit es consumeix de la xarxa elèctrica. També es pot instal·lar bateries de liti i així consumir el mínim possible de la xarxa elèctrica.

(És important no donar-se de baixa de la companyia elèctrica; s’hauria de substituir/reforçar amb un grup electrogen. Electrotric Solar farà un estudi per si és possible rebaixar la contractació de potència elèctrica).

La instal·lació es pot fer de tres maneres: 1-Injecció zero a la xarxa elèctrica 2- Sobrant generat  injectar a xarxa elèctrica  3- Sobrant Generat es pugui repartir entre un col·lectiu de veïns pel seu propi autoconsum, Màxim 500 metres de distancia.

Segons el nou decret llei d’abril/ maig 2019, l’excés de corrent injectada a la xarxa elèctrica la comercialitzadora elèctrica la comprarà  a un preu molt inferior al preu de venda actual.

PARTICULARS

Generar llum amb Kits Autoconsum Solar i consumir-la a l´instant i/o també emmagatzemar-la amb bateries de liti. Requereix alguns canvis per part del client per tal de poder consumir el màxim d´energia en hores de sol.

klsjdajsdhaksjdhasj

KIT SOLAR

– Estructura suport de plaques Solar(Aprofitant l´ inclinació de la teulada)

– Plaques Solars Garantia 10anys

– Inversor DC/AC / Control Energia Injecció zero

– Caixa amb Protecció DC i Protecció AC

– Canalització i cablejat 15 Mts DC 5 Mts AC

– Connexió Via Wifi

– App Mòbil/Tablet/Pc On Obtindrà tota l´ informació

– Estudi / Pressupost/ Projecte ”previ pagament”

– Pla d´actuació i seguretat/ Instal•lació/ Posada en Marxa/ Legalització de l´ instal•lació.

klsjdajsdhaksjdhasj

KIT SOLAR EXEMPLE D’ON LOCALITZAR EL CONSUM ANY DE KWh I TAULA ORIENTATIVA DE PREUS D’INSTAL·LACIÓ MONOFÀSICA 230v EN MA.

TABLA RESUM ORIENTATIVA DE PREUS ELECTROTRICSOLAR
CONSUM Preus inclòs instal·lació (sensebateria) II 230V
WATTS ANY PLAQUES KIT SOLAR PVP
2000
3000 6 1650 1.5KW               3.782 €
3500 7 1925 2KW
4000 8 2200 2KW               4.116 €
4500 9 2475 2,5KW
5000 10 2750 2,5KW               4.560 €
5500 11 3025 3KW
6000 12 3300 3KW               5.009 €
6500 13 3575 3,5KW
7000 14 3850 4KW
7500 15 4125 4KW               6.737 €
8000 16 4400 4.5KW
8500 17 4675 4.5KW
9000 19 5225 5KW               7.698 €
95000 20 5500 5.5KW
10000 21 5775 5.5KW
Iva Inclòs
klsjdajsdhaksjdhasj

GENERAR LLUM AMB KITS AUTOCONSUM SOLAR I CONSUMIR-LA A L’INSTANT I/O TAMBÉ EMMAGATZEMAR-LA AMB BATERIES DE LITI. REQUEREIX ALGUNS CANVIS PER PART DEL CLIENT PER TAL DE PODER CONSUMIR EL MÀXIM D´ENERGIA EN HORES DE SOL

SOL·LICITUD DE PRESSUPOST

Si voleu més informació envieu-nos a un correu electrònic a info@electrotricsolar.cat i contestarem a la màxima brevetat

**Execució de projectes exclusivament a Catalunya